Temple of the Sacred Tooth Relic

Temple of the Sacred Tooth RelicTemple of the Sacred Tooth Relic

Temple of the Sacred Tooth Relic วัดพระเขี้ยวแก้ว นับได้ว่าเป็นสถานที่เที่ยว อันศักดิ์สิทธิ์ ประจำเมือง Kandy

เมืองหลวงเก่า ของประเทศศรีลังกา เป็นวัดที่มีความจำเป็นต่อพระพุทธ ศาสนา ในประเทศ ศรีลังกา อย่างยิ่ง มีประวัติ เล่าว่าเมื่อปี พุทธศักราช

913 พระราชโรส ทัน ตกุ มาร แล้วก็เจ้าาหญิงเห ม ชาลา ที่แว่นแคว้น กาลิง

ค่ะ ใน ประเทศอินเดีย ได้ แอบ พระบรมสารีริกธาตุ เขี้ยวแก้ว ซึ่งเป็น พระ เขี้ยว

แก้ว ทางด้านซ้าย ของ พระส้มมาสัมพุทธเจ้า หนี ไป ยังเกาะลัง กา หรือ ประเทศ

ศรีลังกา ในขณะนี้ ตาม พระ บัญชาการของ พระ พ่อ พระผู้เป็นเจ้า ลุก หเสว ราช

เนื่องจากว่า พระบรมสารีริกธาตุ เขี้ยวแก้ว นี้ เป็นที่เรียกร้อง ของ เมือง ต่างๆ

มากมาย อาจจะเป็นผลให้กำเนิด การศึก การฉกชิง พระบรมธาตุ เขี้ยวแก้ว ได้

พระผู้เป็นเจ้า ปะทุ หเสว ราช มีความเห็นว่า เกาะลังกานั้น เป็น สถานที่ ที่ สมควร

สำหรับเพื่อการ จะตั้ง พระบรมสารีริกธาตุ เขี้ยวแก้วนี้ ให้ไม่เป็นอันตราย ก็เลย ได้

มี พระ สั่งการ ดังที่กล่าวถึงแล้ว

จนกระทั่งเดี๋ยวนี้ พระบรมธาตุ เขี้ยวแก้วได้ เปลี่ยนเป็น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจ่าเมือง

ของ ศรีลังกา ที่ ผู้คน จาก ทั่วทุกหัวระแหง พร้อมใจกัน เดินทาง มา เพื่อ สักการะ ใน

วันแล้ววันเล่า โดย การ เข้าชม พระบรมธาตุเขี้ยวแก้ว นั้น ทางวัด จะ เปิดให้ เข้า

ชม เพียงแต่ 2 ช่วงต่อ วันแค่นั้นอ่านต่อ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *